ОБУЧЕНИЕ: ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

    Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” в изпълнение на Договор сключен с Фонд „Условия на труд”, за финансиране на обучения за членове на Съюза, по проблемите за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд през 2009/2010, организира обучителни курсове на тема "Новости в нормативната уредба по Здравословни и безопасни условия на труд".

    До средата на м. Март обучения ще бъдат проведени в Сандански, Видин, София, Пловдив, Банско, Дупница, ще бъдат обучавани и представители на браншови организации членове на БСЧП „Възраждане”. С цел подпомагане дейността на своите членове БСЧП „Възраждане” ще обучи пряко 360 души, а 1350 членове ще бъдат обучени дистанционно в цялата страна.

Участието в обучителния курс е безплатно!

Участниците получават сертификат, програма и сборник „Нормативни актове по ЗБУТ и практически приложения”.

    Законът за здравословни и безопасни условия на труд се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението, доколкото в друг закон или в международен договор, по който страна е Република България, не е предвидено друго.

    Съгласно този закон персоналът отговорен за тази дейност трябва да бъде обучаван и съответно да притежава сертификат за участие в такова специализирано обучение.

За информация и записвания за обучение по Здравословни и безопасни условия на труд: vuzrazdane@union-vuzrazdane.eu или на тел/факс: 02/980 11 82.

Регистрационна форма за участие изтеглете от ТУК.

Новата НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на пери¬одично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд може да изтеглите от ТУК.

 

Информационна система на БСЧП "Възраждане"

С цел актуализация на базата данни и използване на пълния ресурс на информационната система на БСЧП „Възраждане” е необходимо коректното попълване на данните от членовете на БСЧП „Възраждане”.

Прочетете повече >>


 

 

Copyright 2005. Bussines union - Vuzrazdane. All rights reserved.