проекти

Покана за общо събрание на 18.06.2015г.

Българският съюз на частните предприемачи "Възраждане" е доброволна организация за защита на икономическите, социални и правни интереси на своите членове, като за целта взаимодейства с органите на държавната власт, синдикалните организации и други организации и ведомства.

БСЧП "Възраждане" е член на :

  • Асоциацията на българските Работодатели, което му дава право да участва работата на Международната организация по труда (МОТ)
  • Световната Асоциация за Малките и Средни Предприятия (WASME), със седалище в Ню-Делхи, Индия и на
  • Европейската конфедерация на асоциациите на малките и средни предприятия ( СЕА-РМЕ) със седалище Брюксел, Белгия.

БСЧП “Възраждане” има подписани споразумения за сътрудничество със:

  • Националния Съюз на Румънските Работодатели (НСРР)
  • Националната асоциация на малките и средни предприятия (ASSI National) – Португалия ;
  • Работодателската организация на Сърбия и Черна гора и др.

 

Информационна система на БСЧП "Възраждане"

С цел актуализация на базата данни и използване на пълния ресурс на информационната система на БСЧП „Възраждане” е необходимо коректното попълване на данните от членовете на БСЧП „Възраждане”.

Прочетете повече >>


ОБУЧЕНИЕ:
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” в изпълнение на Договор сключен с Фонд „Условия на труд”, за финансиране на обучения за членове на Съюза, по проблемите за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд през 2009/2010, организира обучителни курсове на тема "Новости в нормативната уредба по Здравословни и безопасни условия на труд".

Прочетете повече >>

 

 

Copyright 2016. Bussines union - Vuzrazdane. All rights reserved.