УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 1. ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ - Председател
 2. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ
 3. АСЕН СПАСОВ БАРАКОВ
 4. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 5. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИЕВ
 6. БОЯН ЛЮБЕНОВ БОЯНОВ
 7. ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
 8. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
 9. МИЛКА ГОРАНОВА СЛАВЧЕВА
 10. СВЕТОСЛАВ ДУШАНОВ СТАНУЛОВ
 11. МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА ТРАНЧЕВА

  Съюзът се представлява от Виктор Ангелов Серов

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 1. ГЕОРГИ КРУМОВ СТОИЛОВ - Председател
 2. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КАЗАКОВ - Зам.Председател
 3. ХРИСТО ЛАЗАРОВ - член


 

Информационна система на БСЧП "Възраждане"

С цел актуализация на базата данни и използване на пълния ресурс на информационната система на БСЧП „Възраждане” е необходимо коректното попълване на данните от членовете на БСЧП „Възраждане”.

Прочетете повече >>


ОБУЧЕНИЕ:
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” в изпълнение на Договор сключен с Фонд „Условия на труд”, за финансиране на обучения за членове на Съюза, по проблемите за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд през 2009/2010, организира обучителни курсове на тема "Новости в нормативната уредба по Здравословни и безопасни условия на труд".

Прочетете повече >>

 

 

Copyright 2005. Bussines union - Vuzrazdane. All rights reserved.