Възможности на информационната система на БСЧП „Възраждане”

1. Работа с потребители:

 • Регистрация на потребител в системата – позволява вход на потребител в системата, като изисква определения за потребителя тип идентификация;
 • Поддръжка на информация за потребители – смяна на личната информация на потребителя, както и паролата за влизане (ако избрания тип идентификация е потребител и парола);
 • Поддръжка на информация за фирми – въвеждане и промяна на информацията за фирмите, с които съответния потребител е свързан;
 • Административни функции за работа с потребители – достъпни само за администраторите на системата. Включват създаване на нов потребител, задаване на метод(и) за идентификация, промяна на права на потребители, замразяване (временно спиране на правата за достъп), възстановяване и изтриване на потребители и др.;
 • Възможност за въвеждане на информация за плащане на членски внос;
 • Възможност за активиране на механизъм за автоматично замразяване на потребители, които не са платили членския си внос / потребителската си такса.

2. Потребителски интерфейс за поддръжка на организационната структура на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

 • Въвеждане и коригиране на данните за организационните структури на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”;
 • Посочване на членовете на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, участващи в различните организационни структури.

3. Потребителски интерфейс за поддръжка на структурата от бизнес-теми

 • Редакция на бизнес-теми – въвеждане, промяна и изтриване на информацията, свързана с дадена бизнес-тема. Може да се извършва само от оторизирани потребители със съответно ниво на достъп;
 • Редакция на категории – създаване, промяна и изтриване на категории, както и прехвърляне на съдържанието на категории;
 • Заявка за нови бизнес-теми – позволява на потребителите, които не се оторизирани да създават или редактират бизнес-теми, да изпратят запитване по въпрос, който ги интересува. В този случай потребителят прави предложение за съдържание, което в последствие може да бъде използвано от оторизиран потребител при създаване на бизнес-темата.

4. Публикуване на добри практики от потребители на системата

 • Автоматично обновяване на добри практики – автоматично извличане на информация от външни бази данни, като така се попълва структурата „Добри практики от външни източници”.
 • Редакция на добри практики от потребители на системата – въвеждане, промяна и изтриване на обекти „Добри практики и съвети, публикувани от потребители” от оторизирани потребители на системата.
 • Предложения за „Добри практики и съвети” – позволява на потребители, които не са оторизирани да редактират „Добри практики”, да изпратят предложение, което в последствие може да бъде одобрено.

5. Интерфейси за поддържане на дискусии и форуми – поддръжка на дискусии и форуми по създадени от оторизирани потребители теми.

6. Система за автоматично обновяване на обекти – автоматично обновяване на информацията за обектите от тип „Държавни организации”, „Нормативна база”, „Документи”, като използва различни източници на информация, например електронно правителство, нормативни актове в България, министерства и агенции, областни управи, общински администрации, оперативни програми, законодателство на ЕС и др.

7. Достъп на потребителите до информация – осигурява лесен, бърз, удобен и възможно най-пълен достъп на потребителите на системата до желаната от тях информация. Възможните начини за запитвания от потребител за информация:

 • Търсене по категория
 • Търсене по бизнес-тема
 • Търсене по обект от държавна администрация, нормативна база, документи или добри практики
 • Търсене по ключова дума или комбинация от ключови думи
 • Задаване на допълнителни филтри, свързани с регистрираните си интереси, интересите на една от или всички фирми, с които е свързан, регионите, в които работят фирмите и т.н.
 • Информацията за резултатите от търсенето се предоставя по максимално удобен за потребителя начин, с възможност за изследване в подробности на намерените резултати, възможност за лесно отваряне на връзки към други обекти от системата или външни сайтове и когато има смисъл, запазване на информацията в подходящ формат или нейното отпечатване (например в случая с бланки за документи ).

8. Справки за организационната структура на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включващи информация за:

 • Управителен съвет
 • Контролен съвет
 • Регионалните организации на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
 • Трипартитни органи към министерства, агенции, райони,области и общини
 • Браншови организации на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
 • Национални, областни, общински, отраслови и други секторни и браншови трипартитни органи – и делегираните в тях представители на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

9. Автоматично известяване на потребители (по e-mail) за новини при предварителна заявка - веднъж дневно, при промяна на информация, свързана с обект от системата, към която даден потребител е заявил интерес, системата трябва да формира e-mail, съдържащ препратки към обектите, в които е настъпила промяната.

10. Обмен на информация между различните организационни структури на БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ” :

 • От Управителния Съвет – към регионалните организации и обратно;
 • От Управителния Съвет – до всеки член на регионална организации и обратно;
 • От Управителния Съвет – към браншовите организации и обратно;
 • От Управителния Съвет – към фирмите–членове на браншови организации и обратно;
 • От регионалните организации – към техните членове и обратно;
 • От браншовите организации - към техните членове и обратно;
 • От Централата на БСЧП (Управителния Съвет) - към Министерствата и националните трипартитни органи и други национални институции;
 • От регионалните организации – към местните администрации (областни, общински,) и трипартитните органи към тях;

 

ОБУЧЕНИЕ:
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” в изпълнение на Договор сключен с Фонд „Условия на труд”, за финансиране на обучения за членове на Съюза, по проблемите за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд през 2009/2010, организира обучителни курсове на тема "Новости в нормативната уредба по Здравословни и безопасни условия на труд".

Прочетете повече >>


 

Copyright 2005. Bussines union - Vuzrazdane. All rights reserved.